PLEISSI

 

AJANKOHTAISTA

PLEISSI MEDIASSA

TAPAHTUMAT

LAITURI

SYDÄNKARI

YHTEYSTIEDOT

ETUSIVULLE

päivitetty 02.12.2022

 

" Pleissi ry on köysi joka pitää "  

Kyläyhdistys Pleissi ry on perustettu 04.11.2008 ja toimii Pyhärannassa Rohdaisten ja Hirslahden kylien alueella.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä edistää palvelujen säilymistä alueella.

Jäseniksi voivat liittyä henkilöt jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäseniltään vuosittain jäsenmaksun. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä.

Yhdistyksen nimellä Pleissi on symbolinen merkitys eli pleissaaminen joka tarkoittaa kahden köyden punomista yhteen yhdeksi vahvaksi köydeksi.

Kyläyhdistys pyrkii sitomaan kylien asukkaat yhdeksi vahvaksi voimavaraksi joka yhdessä muiden kyläyhdistysten kanssa toimii koko Pyhärannan kunnan parhaaksi.

Pleissaus, jota kutsutaan myös nimellä spleissaus ja pujonta, on köyden tai vaijerin säikeiden punomista itsensä tai muiden köysien kanssa siten, että se muodostaa kestävän ja pitävän yhteyden.

Pleissauksen ja solmun ero on se että pleissaus ei ole helposti avattavissa.

Pleissaus heikentää köyttä paljon vähemmän kuin solmu.

Perinteisissä purjelaivoissa kaikki kiinteät liitokset tehtiin pleissaamalla, solmuja käytettiin vain köysien väliaikaiseen sitomiseen.

Pleissaustyyppejä:

köyden jatkaminen eli köyden päiden punominen yhteen

silmukkapleissi eli silmukan teko köyden päähän

kruunupleissi eli köyden avoimen pään päättely

Pleissi on Pyhärannan kunnan keskustassa Rohdaisten kylässä toimiva kyläyhdistys.

Jäsenmaksu: 5,00 € /henkilö tai 10,00 € /perhe

Kannatusmaksu: 20,00 € ...saa suuremminkin kannattaa, ISO KIITOS !

tilinumero: FI23 5630 5920 0081 47    tai    FI10 4358 0010 0020 38